Кредитният регистър – какво представлява и за какво се използва

18.08.2022 support
Кредитният регистър – какво представлява и за какво се използва - Агенция за недвижими имоти Варна – Invest Time

Задлъжнялостта и кредитната ви история са едни от факторите, които могат да попречат да получите финансиране при покупка на недвижим имот. Те подсказват на заемодателите дали могат, или не могат да ви имат доверие. А тази информация се получава от Централния кредитен регистър. 

Какво представлява Централният кредитен регистър 

Според член 2 от Наредба №22 на БНБ „Централният кредитен регистър (ЦКР) е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити“.  

Информацията за всички активни кредити (независимо от размера) се подава ежемесечно от тези институции до 15ти на следващия месец. Отчита се както издължаването им, така и евентуалното им коригиране. 

Целта на ЦКР е да сведе до минимум лошите кредити с всички възможни рискове от тях за финансовата система в страната.  

Каква информация се събира от Централния кредитен регистър 

Идентификацията на кредитополучателите се извършва по ЕГН за физическите лица и по ЕИК или специално издаден персонален идентификационен код (ПИК) за едноличните търговци и юридическите лица. 

Събира се информация за общата задлъжнялост – ще рече – за задълженията ви към всички институции – банкови, за бързи кредити, лизингови компании, платежни системи като  БОРИКА и Easypay и др. Тя включва данни за: 

 • вида на кредита; 
 • срока на договора; 
 • срока до падежа; 
 • остатъка от кредита; 
 • разрешената първоначална сума; 
 • текущото му състояние; 
 • просрочията по активни кредити и за какъв период са те. Просрочията за период от  31 до 90 дни се държат под наблюдение; от 91 до 180 дни се смятат за необслужвани; а от 181 нагоре – за загуба;  
 • просрочията по погасени заеми и за какъв период са били те. 

Обърнете внимание, че освен за самите длъжници, системата събира информация и за съдлъжниците и поръчителите. 

Срокът на съхранение на данните е до 5 години. Това ще рече, че ако в момента имате кредит с просрочие, този факт ще е видим още 5 години, независимо от това дали ще преодолеете просрочието и ще изплащате отново редовно вноските си, ще го предоговорите, ще го изплатите или пък ще стане несъбираем. 

Когато кандидатствате за кредит, заемодателят, към когото се обръщате, проверява кредитното ви досие, поддържано от Централния кредитен регистър и преценява може ли да ви отпусне заем, съществува ли риск да не го изплатите и в каква степен. Решението на кредитодателя дали да ви отпусне искания заем е до голяма степен субективно. По-толерантни са компаниите за бързи кредити. В справките не се посочват конкретните институции, към които са задълженията ви.

Можете ли вие да се възползвате от информация, събирана за вас от ЦКР 

Да, имате право да поискате справка за кредитната си задлъжнялост от ЦКР, включително и за институциите, които подават информация за вас. Не дължите такса, ако можете да изчакате до 14 дни. Ако информацията ви е нужна по-бързо, дължите такса според избрания срок на услугата. 

Можете да поискате данни и за институциите, които са имали достъп до личните ви данни. 

Наследниците на починало физическо лице също имат право да получат информация за задлъжнялостта на наследодателя си. 

Справката трябва да поискате лично в БНБ чрез подаване на заявление. Заявлението може да подаде и друг, ако притежава изрично нотариално заверено пълномощно, издадено, за да послужи пред ЦКР. Документите, които прилагате към заявлението, трябва да са в оригинал или да са нотариално заверени копия. Когато подавате заявлението по пощата, подписът ви има нужда от нотариална заверка. Ако то е заверено от нотариус извън България, необходимо е да приложите и легализиран превод на български език. 

Справката получавате: 

 • лично вие срещу подпис; 
 • упълномощеното с изрично заверено пълномощно лице; 
 • някой, когото сте посочили като получател на документа в самото заявление; 
 • по пощата на посочения от вас адрес с обратна разписка. 

Искане на справка по електронен път

Подаването на заявлението по електронен път извършвате лично с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), което съдържа вашето ЕГН. Издателят му трябва да е регистриран доставчик на удостоверителни услуги според Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

БНБ само събира, обработва и предоставя данните. Отговорността за верността им и регулярното им подаване е на институциите, отпуснали кредитите. Затова, ако установите, че информацията за вас е невярна, имате право да поискате коригирането ѝ от кредитодателя, който ви е отпуснал заема. Той трябва да ви отговори писмено до 7 работни дни от получаване на искането ви. При основателност на искането, трябва да поправи данните в Централния кредитен регистър. Не дължите такса. 

Ние сме Агенция за недвижими имоти „Инвест тайм“ – Варна. За още актуални новини и полезна информация посетете нашата Facebook страница и се абонирайте за канала ни в Youtube.

Оставете Вашия коментар

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Най - новото на пазара за недвижими имоти

Продава
Ново строителство
Код: 110524
Варна, Левски € 82 000
2-стаен 66 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110461
Варна, Владиславово € 76 800
3-стаен 90 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110453
Варна, Владиславово € 52 600
2-стаен 60 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107540
Аспарухово, Варна € 24 000
Магазин 30 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107150
Аспарухово, Варна € 176 700
Магазин 203 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107035
Аспарухово, Варна € 57 900
2-стаен 66.5 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107032
Аспарухово, Варна € 96 250
2-стаен 111 м2
Продава
Ново строителство
Код: 107031
Аспарухово, Варна € 116 875
3-стаен 134 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110080
Варна, Изгрев € 56 674
2-стаен 56 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110079
Варна, Изгрев € 96 929
3-стаен 96 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109462
Варна, Владиславово € 30 850
1-стаен 39 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109884
Варна, Цветен € 42 500
1-стаен 42 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109812
Варна, Цветен € 136 000
3-стаен 134 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109778
Бриз, Варна € 151 440
3-стаен 101 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109777
Варна € 86 800
2-стаен 56 м2

Бъди от първите научили за новите тенденции и съвети в света на имотите

Свържи се с брокер на Invest Time

Свържи се с брокер на Invest Time

Към контакти
Филтър

Тип имот

Не намирате това, което търсите? Обадете ни се!
Можем да го намерим за Вас!

гр. Варна, бул. Съборни 40

INVESTTIME