149 резултата

на имоти от Invest Time

Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 800
2-стаен 64,88 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 72 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 000
3-стаен 97,91 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 500
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 900
2-стаен 77,98 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,09 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 200
3-стаен 97,20 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 000
3-стаен 98,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 87 400
3-стаен 87,47 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,08 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 200
3-стаен 97,20 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,08 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 500
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 800
2-стаен 76,02 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 000
2-стаен 73,96 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 200
2-стаен 77,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 800
2-стаен 71,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 500
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 800
2-стаен 61,87 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 500
2-стаен 77,98 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 85 000
3-стаен 85,53 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 500
2-стаен 67,18 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 000
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 500
3-стаен 98,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 72 500
2-стаен 73,13 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 79 000
2-стаен 79,34 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 76 500
2-стаен 77,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 500
2-стаен 61,87 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 127 198
3-стаен 98,01 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 103 006
2-стаен 79,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 107 068
2-стаен 82,50 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 503
3-стаен 104,41 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 138 046
3-стаен 106,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 124 588
3-стаен 96,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 111 312
2-стаен 85,77 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 106 899
2-стаен 82,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 90 858
2-стаен 70,01 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 143 052
3-стаен 106,02 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 129 047
3-стаен 95,64 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 111 209
2-стаен 82,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 605
3-стаен 113,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 145 683
3-стаен 107,97 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 116 431
2-стаен 86,29 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 142 405
2-стаен 105,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 125 273
2-стаен 89,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 122 289
3-стаен 87,30 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 106 306
2-стаен 75,89 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 394
2-стаен 124,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 215 310
3-стаен 181,84 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 57 899
2-стаен 61,70 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 64 121
2-стаен 68,33 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 55 666
2-стаен 59,32 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 544
2-стаен 63,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 722
2-стаен 69,07 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 58 153
2-стаен 60,20 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 60 056
2-стаен 62,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 451
2-стаен 68,79 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 57 767
2-стаен 59,80 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 60 056
2-стаен 62,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 59 061
2-стаен 61,14 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 63 893
2-стаен 60,39 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 48 605
2-стаен 45,94 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 71 163
2-стаен 68,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 102 654
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 233
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 227
4-стаен 118,82 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 982
3-стаен 91,90 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 71 163
2-стаен 68,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 786
3-стаен 99,79 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 233
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 982
3-стаен 91,90 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 227
4-стаен 118,82 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 479
2-стаен 83,49 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 116 024
3-стаен 81,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 563
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 564
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 565
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 451
2-стаен 78,69 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 451
2-стаен 78,69 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 602
2-стаен 81,63 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 049
2-стаен 67,62 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 049
2-стаен 67,62 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 387
3-стаен 94,06 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 730
2-стаен 67,40 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 730
2-стаен 67,4 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 200 550
4-стаен 136,5 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 387
3-стаен 94,06 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 141 462
3-стаен 97,56 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 163
2-стаен 64,25 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 163
2-стаен 64,25 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 92 423
2-стаен 63,74 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 633
3-стаен 93,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 633
3-стаен 93,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 177
2-стаен 64,26 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 177
2-стаен 64,26 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 583
2-стаен 64,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 236 400
3-стаен 114,62 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 117 700
2-стаен 66,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 127 300
2-стаен 72,72 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 289 000
3-стаен 144,50 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 223 500
3-стаен 108,55 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 248 375
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 288 680
3-стаен 144,34 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 248 375
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 167 000
2-стаен 90,07 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 254 410
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 112 000
3-стаен 86,13 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 133 400
3-стаен 102,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 120 000
3-стаен 88,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 142 700
3-стаен 105,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 120 000
3-стаен 88,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 755
3-стаен 81,3 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 000
3-стаен 99,97 м2

Не намирате това, което търсите? Обадете ни се!
Можем да го намерим за Вас!

гр. Варна, ул. “Братя Шкорпил”
26А, ет. 4, офис 16-17

INVESTTIME
Филтър

Не намирате това, което търсите? Обадете ни се!
Можем да го намерим за Вас!

гр. Варна, ул. “Братя Шкорпил”
26А, ет. 4, офис 16-17

INVESTTIME