Как да придобиете имот по давност

29.06.2022 support
Как да придобиете имот по давност - Агенция за недвижими имоти Варна – Invest Time

Преди време коментирахме особеностите на така наречената придобивна давност на имот. А сега ще се спрем на въпроса за узаконяването на собственост по придобивна давност с нотариален акт. 

Условия за наличие на придобивна давност на имот 

Срок на придобивна давност 

Придобивната давност представлява времето, предвидено от закона, в което сте владели чужд имот като свой, и след което можете да придобиете собствеността върху него. Важно е да се знае продължителността на това време. Според чл. 79 от Закона за собствеността сроковете са два: 

  • 5 години при добросъвестно владение (чл. 70 от ЗС) – това са случаите, в които сте станали собственик на базата на правно основание, което обаче е компрометирано. Примерно продавачът, от когото сте го купили няма законно право да го продава, но вие не сте знаели това. Ако в продължение на 5 години никой не предяви правата си към вашата придобивка, тя става ваша собственост по давност. 
  • 10 години във всички останали случаи – ако сте владели имота недобросъвестно (знаели сте, че продавачът няма право да ви прехвърли собствеността), както и във всеки друг случай, в който владението ви не е имало никакво правно основание (имотът е чужд или съсобствен). 

Необходимо е владението да е демонстрирано открито и да е непрекъснато 

„Владение“ юристите наричат фактическата власт върху имота – когато го стопанисвате, грижите се за него, реализирате приходи – като наем или добита селскостопанска продукция, плащате данъците му и т. н. Накратко – държите го като свой собствен, своите го. Затова, че го смятате за свой, знаят околните, знаят и собствениците му или съсобствениците ви (сънаследниците ви). И за целия давностен срок никой от тях не е взел сериозни мерки за да възстанови владението си – примерно – чрез предявяване на съдебен иск. 

Владението трябва да не се прекъсва през срока на придобивната давност. Ако това се случи за повече от 6 месеца, срокът започва да тече отначало след възстановяването на владението. Но пък може да се наследява – примерно, владението на наследотателят ви е продължило 6 години, за вас остават 4, за да се възползвате от придобивната давност. 

Особености при тълкуване на държането на вещта като своя 

Доказването, че държите недвижимата вещ като своя, е в основата на признаването на придобивната давност и правата, произтичащи от нея. В случая вариантите са няколко: 

Нещата са най-прости при липса на съсобственост. Според член 69 от Закона за собствеността „Предполага се, че владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго“. 

При наличие на съсобственост, до която не се е стигнало поради наследяване, в сила е постановеното от чл. 79 от същия закон. 

Процесът е доста по-труден, когато става дума за сънаследствен имот, когато съсобствениците са едновременно и сънаследници. Тук е в сила схващането за преобърнатото държане – тежестта пада на предположението, че ако вие владеете сънаследствения имот, то го владеете за своите сънаследници, от тяхно име. Необходимо е вие да докажете, че еднозначно и изрично сте предупредили сънаследниците си с думи и действия, че смятате имота за свой и го владеете само за себе си. Давността се брои от момента в който всеки от тях е бил известен за своенето. А доказването, че те са били изрично предупредени не е никак просто. 

Какво се случва, когато изтече придобивната давност 

Всъщност – не се случва нищо, ако вие не предприемете действия. Това, че срокът на придобивната давност е изтекъл и са били спазени всички изискуеми условия, не ви прави от само себе си собственик. Необходимо е да поискате издаване на нотариален акт. Нарича се още констативен нотариален акт, защото той само констатира вече упражнявани де факто права. 

Издаването му се урежда от член  587, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс: „нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота“. 

Освен свидетелските показания са ви нужни още: 

  • молба-декларация, заверена от общината, от която е видно, че няма издадени актове за държавна или общинска собственост относно парцела (имоти, публична държавна или общинска собственост, не могат да бъдат придобити по давност); 
  • данъчна оценка за текущата година; 
  • скица от службата по геодезия, картография и кадастър. 

Не всяко искане за издаване на констативен нотариален акт завършва с издаване на желания документ. Нотариусът може и да откаже да ви признае за собственик. Отказът бихте могли да обжалвате до 1 седмица по съдебен път. 

Констативният нотариален акт  задължително се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Едва след това вие ставате законен собственик на съответния имот, а самият документ запазва своята доказателствена сила до евентуалното доказване на невалидността му по законен ред, защото констативният нотариален акт може да бъде атакуван в съда и отменен по член 537, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. 

Ние сме Агенция за недвижими имоти „Инвест тайм“ – Варна. За още актуални новини и полезна информация посетете нашата Facebook страница и се абонирайте за канала ни в Youtube.

Оставете Вашия коментар

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Най - новото на пазара за недвижими имоти

Продава
Ново строителство
Код: 110524
Варна, Левски € 82 000
2-стаен 66 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110461
Варна, Владиславово € 76 800
3-стаен 90 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110453
Варна, Владиславово € 52 600
2-стаен 60 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107540
Аспарухово, Варна € 24 000
Магазин 30 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107150
Аспарухово, Варна € 176 700
Магазин 203 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107035
Аспарухово, Варна € 57 900
2-стаен 66.5 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107032
Аспарухово, Варна € 96 250
2-стаен 111 м2
Продава
Ново строителство
Код: 107031
Аспарухово, Варна € 116 875
3-стаен 134 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110080
Варна, Изгрев € 56 674
2-стаен 56 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110079
Варна, Изгрев € 96 929
3-стаен 96 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109462
Варна, Владиславово € 30 850
1-стаен 39 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109884
Варна, Цветен € 42 500
1-стаен 42 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109812
Варна, Цветен € 136 000
3-стаен 134 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109778
Бриз, Варна € 151 440
3-стаен 101 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109777
Варна € 86 800
2-стаен 56 м2

Бъди от първите научили за новите тенденции и съвети в света на имотите

Свържи се с брокер на Invest Time

Свържи се с брокер на Invest Time

Към контакти
Филтър

Тип имот

Не намирате това, което търсите? Обадете ни се!
Можем да го намерим за Вас!

гр. Варна, бул. Съборни 40

INVESTTIME