381 резултата

Продажби на имоти от Invest Time

Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 000
3-стаен 99,97 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 755
3-стаен 81,3 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 120 000
3-стаен 88,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 142 700
3-стаен 105,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 133 400
3-стаен 102,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 120 000
3-стаен 88,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 112 000
3-стаен 86,13 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 167 000
2-стаен 90,07 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 254 410
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 248 375
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 248 375
3-стаен 137,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 288 680
3-стаен 144,34 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 223 500
3-стаен 108,55 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 117 700
2-стаен 66,85 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 127 300
2-стаен 72,72 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 289 000
3-стаен 144,50 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 236 400
3-стаен 114,62 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113747
Варна, област, с.Звездица
€ 33 000
Парцел 604 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 227
4-стаен 118,82 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 233
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 982
3-стаен 91,90 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 786
3-стаен 99,79 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 71 163
2-стаен 68,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 982
3-стаен 91,90 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 227
4-стаен 118,82 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 233
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 102 654
3-стаен 103,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 71 163
2-стаен 68,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 177
2-стаен 64,26 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 177
2-стаен 64,26 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 583
2-стаен 64,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 633
3-стаен 93,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 633
3-стаен 93,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 163
2-стаен 64,25 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 93 163
2-стаен 64,25 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 92 423
2-стаен 63,74 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 141 462
3-стаен 97,56 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 387
3-стаен 94,06 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 730
2-стаен 67,4 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 200 550
4-стаен 136,5 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 730
2-стаен 67,40 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 387
3-стаен 94,06 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 049
2-стаен 67,62 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 136 851
3-стаен 94,38 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 451
2-стаен 78,69 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 451
2-стаен 78,69 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 96 602
2-стаен 81,63 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 049
2-стаен 67,62 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 564
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 565
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 101 479
2-стаен 83,49 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 116 024
3-стаен 81,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 134 563
3-стаен 94,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 63 893
2-стаен 60,39 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 48 605
2-стаен 45,94 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 451
2-стаен 68,79 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 57 767
2-стаен 59,80 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 60 056
2-стаен 62,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 59 061
2-стаен 61,14 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 55 666
2-стаен 59,32 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 544
2-стаен 63,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 722
2-стаен 69,07 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 58 153
2-стаен 60,20 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 60 056
2-стаен 62,17 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 57 899
2-стаен 61,70 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 64 121
2-стаен 68,33 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 106 306
2-стаен 75,89 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 394
2-стаен 124,71 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 215 310
3-стаен 181,84 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 142 405
2-стаен 105,54 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 125 273
2-стаен 89,43 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 122 289
3-стаен 87,30 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 152 605
3-стаен 113,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 145 683
3-стаен 107,97 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 116 431
2-стаен 86,29 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 143 052
3-стаен 106,02 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 129 047
3-стаен 95,64 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 111 209
2-стаен 82,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 138 046
3-стаен 106,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 124 588
3-стаен 96,00 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 111 312
2-стаен 85,77 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 106 899
2-стаен 82,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 90 858
2-стаен 70,01 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 103 006
2-стаен 79,37 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 107 068
2-стаен 82,50 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 135 503
3-стаен 104,41 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 127 198
3-стаен 98,01 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 72 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 105 000
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 109 000
3-стаен 97,91 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 500
Апартамент
Продава
Ново строителство
Код:
€ 65 120
Офис 81,4 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 70 620
Офис 88,27 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 800
2-стаен 64,88 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 500
2-стаен 61,87 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 000
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 500
3-стаен 98,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 72 500
2-стаен 73,13 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 79 000
2-стаен 79,34 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 76 500
2-стаен 77,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 85 000
3-стаен 85,53 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 66 500
2-стаен 67,18 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 500
2-стаен 77,98 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 800
2-стаен 61,87 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 500
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 61 800
2-стаен 71,42 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 200
2-стаен 77,24 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 000
2-стаен 73,96 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 74 800
2-стаен 76,02 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 68 500
2-стаен 68,59 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,08 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 200
3-стаен 97,20 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,16 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,08 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 87 400
3-стаен 87,47 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 98 000
3-стаен 98,10 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 77 900
2-стаен 77,98 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 67 000
2-стаен 67,09 м2
Продава
Ново строителство
Код:
€ 97 200
3-стаен 97,20 м2
Продава
Код: 113746
Варна
€ 92 000
3-стаен 60 м2
Продава
Код: 113744
Варна, област, м-т Ален Мак
€ 220 000
Къща 200 м2
Продава
Код: 113742
Варна
€ 165 000
Многостаен 120 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113737
Варна, област, с.Константиново
€ 11 000
Парцел 570 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113730
Варна, област, с.Николаевка
€ 35 000
Парцел 3000 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113725
Аспарухово, Варна
€ 69 950
2-стаен 66 м2
Продава
Код: 113723
Варна, Трошево
€ 75 000
2-стаен 60 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113711
Варна, Победа
€ 78 106
2-стаен 64 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113710
Варна, Победа
€ 115 224
3-стаен 94 м2
Продава
Код: 113702
Варна, област, м-т Манастирски рид
€ 99 000
Къща 70 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113695
Варна, Възраждане 1
€ 80 220
2-стаен 67 м2
Продава
Код: 113690
Варна, Цветен
€ 118 000
3-стаен 97 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113688
Варна, област, гр.Провадия
€ 50 000
3-стаен 78 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113681
Варна, Възраждане 1
€ 107 000
3-стаен 113 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113676
Варна, област, м-т Ален Мак
€ 65 000
2-стаен 54 м2
Продава
Код: 113666
Варна, Окръжна болница
€ 214 000
3-стаен 87 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113662
Варна, Кайсиева градина
€ 57 899
2-стаен 62 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113660
Варна, област, с.Комарево
€ 20 000
Къща 136 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113659
Варна, Владиславово
€ 61 300
2-стаен 62 м2
Продава
Код: 113635
Варна, Христо Ботев
€ 130 000
4-стаен 155 м2
Продава
Код: 113634
Варна, Христо Ботев
€ 47 000
1-стаен 51 м2
Продава
Код: 113632
Варна, Христо Ботев
€ 67 000
2-стаен 72 м2
Продава
Код: 113633
Варна, Трошево
€ 53 900
Офис 54 м2
Продава
Код: 113626
Варна, м-т Прибой
€ 54 000
Парцел 600 м2
Продава
Код: 113621
Бриз, Варна
€ 385 000
Къща 420 м2
Продава
Код: 113620
Варна, Владиславово
€ 75 900
2-стаен 70 м2
Продава
Код: 113619
Варна, Кайсиева градина
€ 62 500
2-стаен 63 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113599
Варна, Център
€ 168 000
3-стаен 112 м2
Продава
Код: 113595
Варна, област, с.Страшимирово
€ 57 000
Къща 75 м2
Продава
Код: 113585
Аспарухово, Варна
€ 399 000
Къща 310 м2
Продава
Код: 113572
Варна, област, с.Генерал-Кантарджиево
€ 35 000
Парцел 1133 м2
Продава
Код: 113562
Бизнес хотел, Варна
€ 114 900
3-стаен 84 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113561
Варна, Изгрев
€ 289 000
Къща 179 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113546
Варна, м-т Св. Никола
€ 170 000
3-стаен 118 м2
Продава
Код: 113536
Бриз, Варна
€ 190 000
3-стаен 186 м2
Продава
Код: 113531
Бриз, Варна
€ 22 000
Гараж 24 м2
Продава
Код: 113524
Варна, област, с.Генерал-Кантарджиево
€ 50 000
Парцел 1470 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113425
Варна, Възраждане 1
€ 85 500
3-стаен 86 м2
Продава
Код: 113403
Варна, Погребите
€ 103 400
3-стаен 86 м2
Продава
Код: 113402
Варна, Погребите
€ 80 650
2-стаен 60 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113366
Аспарухово, Варна
€ 69 000
2-стаен 59.92 м2
Продава
Ново строителство
Код: 113365
Аспарухово, Варна
€ 102 000
3-стаен 92.35 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 113300
Варна, област, с.Разделна
€ 79 000
Къща 128 м2
Продава
Код: 113287
Варна, област, с.Аврен
€ 11 000
Парцел 658 м2
Продава
Код: 113162
Варна, Траката
€ 350 000
Къща 279 м2
Продава
Код: 113161
Варна, Траката
€ 300 000
Къща 215 м2
Продава
Код: 113158
Варна, Трошево
€ 149 500
4-стаен 101 м2
Продава
Код: 113142
Варна, Виница
€ 88 000
3-стаен 77 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 113069
Аспарухово, Варна
€ 13 490
Гараж 20 м2
Продава
Код: 112977
Варна, м-т Сотира
€ 74 500
2-стаен 66 м2
Продава
Код: 112976
Варна, м-т Сотира
€ 76 500
2-стаен 64 м2
Продава
Код: 112975
Варна, м-т Сотира
€ 68 500
2-стаен 79 м2
Продава
Ново строителство
Код: 112704
Варна, Възраждане 1
€ 67 000
2-стаен 67 м2
Продава
Код: 112703
Бриз, Варна
€ 160 000
3-стаен 95 м2
Продава
Код: 112701
Варна, област, с.Кичево
€ 249 000
Къща 186 м2
Продава
Код: 112583
Бриз, Варна
€ 152 000
3-стаен 90 м2
Продава
Код: 112564
Варна, област, с.Звездица
€ 66 900
Парцел 1704 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 112563
Варна, м-т Боровец - юг
€ 50 000
Вила 40 м2
Продава
Код: 112434
Варна, Център
€ 232 620
3-стаен 155 м2
Продава
Код: 112432
Варна
€ 166 890
3-стаен 104 м2
Продава
Код: 112431
Варна
€ 125 950
2-стаен 84 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 112384
Варна, област, м-т Спорт Палас
€ 65 000
Парцел 621 м2
Продава
Код: 112370
Варна, Виница
€ 75 000
Къща 136 м2
Продава
Код: 112350
Варна, област, м-т Добрева Чешма
€ 22 000
Парцел 600 м2
Продава
Код: 112326
Варна, област, м-т Манастирски рид
€ 37 000
Парцел 646 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 112294
Варна, м-т Пчелина
€ 61 200
2-стаен 81 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 112293
Варна, м-т Пчелина
€ 64 672
2-стаен 65 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 112291
Варна, м-т Пчелина
€ 98 700
3-стаен 99 м2
Продава
Код: 112263
Варна, Колхозен пазар
€ 76 000
2-стаен 45 м2
Продава
Ново строителство
Код: 112224
Варна, Владиславово
€ 66 500
2-стаен 70 м2
Продава
Код: 112186
Добрич, област, с.Кранево
€ 78 000
3-стаен 74 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 112185
Варна, м-т Пчелина
€ 102 460
3-стаен 98 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 112183
Варна, м-т Пчелина
€ 67 680
2-стаен 65 м2
Продава
Ново строителство
Код: 112142
Аспарухово, Варна
€ 93 000
3-стаен 89.03 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 112106
Добрич, област, с.Кранево
€ 197 500
Парцел 1504 м2
Продава
Код: 112045
Варна, Център
€ 199 000
Мезонет 211 м2
Продава
Ново строителство
Код: 111897
Варна, Нептун
€ 265 000
3-стаен 106 м2
Продава
Ново строителство
Код: 111894
Варна, Нептун
€ 100 000
1-стаен 40.45 м2
Продава
Ново строителство
Код: 111767
Варна, Галата
€ 149 000
3-стаен 233.27 м2
Продава
Код: 228
Варна
€ 413 200
Магазин
Продава
Код: 111447
Варна, м-т Пчелина
€ 25 000
Парцел 683 м2
Продава
Ново строителство
Код: 111423
Варна, Траката
€ 360 000
Къща 242 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110978
Аспарухово, Варна
€ 100 500
3-стаен 92.13 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110977
Аспарухово, Варна
€ 138 500
4-стаен 155.78 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110976
Аспарухово, Варна
€ 87 000
3-стаен 92.58 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110975
Аспарухово, Варна
€ 68 000
2-стаен 71.24 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110974
Аспарухово, Варна
€ 69 500
2-стаен 74.33 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110973
Аспарухово, Варна
€ 149 500
4-стаен 146.47 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 110893
Варна, област, с.Генерал-Кантарджиево
€ 42 000
Парцел 550 м2
Продава
Код: 110874
Варна, Колхозен пазар
€ 149 000
2-стаен 140 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110856
Бриз, Варна
€ 100 300
3-стаен 84 м2
Продава
Код: 110791
Варна, Западна пром. зона
€ 250 000
Парцел 3055 м2
Продава
Код: 110686
Аспарухово, Варна
€ 170 000
Многостаен 150 м2
Продава
Код: 107822
Бриз, Варна
€ 217 000
3-стаен 157 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 110605
Аспарухово, Варна
€ 72 500
2-стаен 59 м2
Продава
Код: 110553
Варна, Център
€ 156 000
Многостаен 88 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110534
Варна, Левски
€ 96 000
3-стаен 82 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110529
Варна, Левски
€ 78 000
2-стаен 66 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110527
Варна, Левски
€ 101 000
3-стаен 79 м2
Продава
Ново строителство
Код: 110526
Варна, Левски
€ 77 188
2-стаен 62 м2
Продава
Код: 110462
Варна, м-т Ментешето
€ 42 000
Парцел 811 м2
Продава
Код: 110387
Варна, Виница
€ 89 500
3-стаен 100 м2
Продава
Код: 110386
Варна, Виница
€ 63 100
2-стаен 67 м2
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107150
Аспарухово, Варна
€ 176 700
Магазин
Продава
Ново строителство Само от Invest Time
Код: 107035
Аспарухово, Варна
€ 57 900
2-стаен 66.5 м2
Продава
Ново строителство
Код: 107031
Аспарухово, Варна
€ 116 875
3-стаен 134 м2
Продава
Код: 110281
Варна, Траката
€ 305 000
Къща 233 м2
Продава
Код: 110279
Добрич, област, с.Кранево
€ 64 500
Парцел 751 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 110171
Варна, област, с.Аврен
€ 26 900
Парцел 1400 м2
Продава
Код: 110086
Варна, ЛК Тракия
€ 35 000
Склад 61 м2
Продава
Код: 110084
Варна, м-т Перчемлията
€ 105 000
Парцел 1120 м2
Продава
Код: 110069
Варна, Траката
€ 235 000
3-стаен 102 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 109978
Добрич, област, с.Българево
€ 77 000
Парцел 4100 м2
Продава
Код: 109826
Варна, м-т Евксиноград
€ 500 000
Къща 240 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109812
Варна, Цветен
€ 136 000
3-стаен 134 м2
Продава
Код: 109810
Варна, Нептун
€ 169 500
4-стаен 120 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109778
Бриз, Варна
€ 151 440
3-стаен 101 м2
Продава
Ново строителство
Код: 109777
Бриз, Варна
€ 86 800
2-стаен 56 м2
Продава
Код: 109600
Варна, Траката
€ 320 000
Къща 280 м2
Продава
Код: 109599
Варна, Траката
€ 280 000
Къща 250 м2
Продава
Код: 109555
Варна, Виница
€ 180 000
Къща 150 м2
Продава
Код: 109536
Варна, м-т Евксиноград
€ 200 000
Парцел 1915 м2
Продава
Код: 109410
Варна, област, с.Езерово
€ 55 000
Парцел 3000 м2
Продава
Само от Invest Time
Код: 109280
Варна, м-т Акчелар
€ 299 000
Къща 222 м2
Продава
Код: 109233
гр.Балчик, Добрич, област
€ 75 000
Магазин
Продава
Код: 109223
Бриз, Варна
€ 229 500
3-стаен 153 м2