Защо ми е удостоверение за наличие или липса на тежести на имот и как да го получа

Какво да очаквате, когато купувате имот с банков кредит
Какво да очаквате, когато купувате имот с банков кредит
октомври 22, 2019
празници без стрес
Възможни ли са празници без стрес
декември 18, 2019

Защо ми е удостоверение за наличие или липса на тежести на имот и как да го получа

Тежести на недвижим имот
Защо ми е удостоверение за наличие или липса на тежести на имот и как да го получа
5 (100%) 2 гласа

Щом се заговори за покупко-продажба на имот, непременно се споменава и за възможната обремененост на имота с тежести. За какво става дума?

Тежестите са вещни права върху вашия имот на друг субект

Тези вещни права са ограничени, но така или иначе собственикът трябва да се съобразява с тях. Съответно, ако купите имот с тежести – вие ще трябва да търпите правото на преминаване на други лица през имота (сервитут), правото им на строеж (суперфиция), правото на ползване.

Смята се, че ипотеката не е вещно право, но тя следва имота, и ако вие станете собственик на имот с ипотека, ще трябва да я погасите, ако не искате да го загубите.

Затова, когато купувате, е добре да поискате да видите удостоверение за наличие или липсата на тежести. Когато пък искате да продадете или да заложите имот, задължително ще се стигне до изваждане на такова удостоверение. Ако става дума за нова сграда или ако се прехвърля и земя, необходими са две удостоверения – за сградата и за земята.

Как да получите удостоверение за наличие или липса на тежести?

Трябва да се обърнете към Службата по вписвания към Агенцията по вписване. Във Варна тя се намира на бул. „8-ми Приморски полк“ 54, ет. 2, и работи с граждани от 8.30 часа до 13.00 часа.

За услугата дължите държавна такса – 30 лв. за издаване до 3 работни дни и 10 лв. за издаване до 7 работни дни.

Попълвате заявление по образец, с което искате да ви бъде издаден съответният документ. В заявлението уточнявате за какъв срок назад искате да е удостоверението.

Препоръчително е удостоверението за тежести да е поне за десет години. Това обаче ви задължава да предоставите документацията за собственост, сделки и прехвърляния на имота за този срок.

Подавате заявлението заедно с платежния документ и с приложените документи.

Какви документи е необходимо да приложите ?

Когато вие сте дългогодишен собственик на имота и с него не са извършвани никакви сделки, нещата са прости – трябва ви копие от вашия нотариален акт.

Но ако през периода, за който искате удостоверението, е имало покупко-продажби, делби, прехвърляния и т. н. ще ви е нужно копие от всеки от документите, свидетелстващи за правните действия с него, промяната в собствеността, ипотекиране, възбрани и т. н.

Ако в тях са участвали наследниците на човек, бил преди собственик, ще ви трябват и техните удостоверения за наследници. Подредете всичко по хронология.

Опишете имота

Опишете имота много внимателно и точно – адрес, граници, съседи, прилежащи помещения, имена и ЕГН на всички собственици,  сегашни и минали, за периода.

Имайте предвид, че когато имотът е придобит, докато сте в брак, въпреки че в нотариалния акт фигурира само вашето име, съпругът/ата ви е ваш съсобственик и трябва да го впишете в заявлението.

Необходимо е към документите да прибавите и копие от свидетелството си за граждански брак.

Пропуски и неточности в описанието и документацията могат да станат причина за отказ за издаване на удостоверението или за издаването му за срок, различен от желания.

Когато получите документа, проверете внимателно дали всичко е изписано вярно и пълно, дали са поставени всички необходими печати и подписи.

Имайте предвид, че информацията в удостоверението за наличие или липса на тежести може да остарее буквално за няколко дни.

Ако имате нужужда от помош или консултация, можете да се обърнете към агенция за недвижими имоти Инвест Тайм във Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *