Съсобственост върху недвижим имот и основните проблеми, които тя поражда

Доверителна сметка - Invest Time
Доверителна сметка и защо да я използвате
февруари 4, 2021
Данъци и такси - Investtime
Какви данъци и такси дължите при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот
февруари 23, 2021

Съсобственост върху недвижим имот и основните проблеми, които тя поражда

Съсобствеността върху недвижим имот е често срещана. Независимо по какъв начин е възникнала, тя обикновено става повод за ожесточени спорове. Проблемът идва от там, че правото на собственост принадлежи, освен на вас, и на друго/други лица и всеки притежава някаква идеална част от него, съответно и от имота. Ще рече – всеки има право на владение, на ползване и на разпореждане в някакъв обем, ограничаван от съответния обем права на другите съсобственици. Разбира се, притежавате не само права, но и задължения към съсобствеността си – примерно – по управлението и поддръжката на имота. 

Какви са правата и задълженията ви, произтичащи от съсобствеността, и как можете да ги защитите? 

Да се облагодетелствате от ползите от общия имот съответно дела си 

Това е постановено в чл. 30 на Закона за собствеността. Означава, че идеалната част, която притежавате, определя в какъв обем ще се възползвате от ползите, които носи той, и доколко ще участвате в тежестите, възникващи по опазването и поддръжката му. 

Ако някои от съсобствениците ви получава ползи от общия апартамент, като го отдава под наем (или земеделската земя под аренда), вие трябва да получите част от постъпленията, наричани в правото „граждански плодове“. Договорът за наем/аренда, може да бъде сключен от който и да е от собствениците, без да търси съгласието на останалите, стига той да е за срок до 3 години. Когато обаче получи наема/арендата, не е нужно да извършвате каквото и да било, за да получите своята част – той е длъжен да ви я изплати без никакво подканяне. 

В същото време обаче неучаствалите в отдаването под наем на съсобствеността не могат да предявяват каквито и да е искания към наемателя, нито да получават наема директно от него. Той има установени отношения само с този от съсобствениците, с когото е сключил договора. Едва когато вашият съсобственик не ви изплаща своевременно и доброволно приспадащата ви се част от сумите, вие можете да заведете съдебен иск срещу него. Той е с давност пет години – означава, че можете да си търсите дела от получения наем/аренда и лихвите за него до пет години назад.

Да участвате в тежестите, произтичащи от съсобствеността, съответно дела си 

По същия начин, по който всеки от съсобствениците има право на ползите, произтичащи от съсобствеността, така дължите и своя дял от грижите и средствата, потребни за поддръжката на имота. В така наречените тежести се включват също режийни, данъци, суми за ремонти и поправки и др., необходими за съхраняването и опазването на имота. Необходими са разноските, без които той би се увредил, или погинал – примерно – поправка на покрива. Боядисването на стените и направата на баня са полезни, но не необходими разноски. Те не са задължителни за съсобствениците и се извършват с общо съгласие. Ако все пак един от тях не е съгласен и не плати дела си, но подобренията са извършени, можете да търсите от него обезщетение. 

В случай, че някой откаже да издължи разноските по поддръжката, съответни на притежаваната от него идеална част от съсобствеността, които вие сте заплатили, можете да си ги потърсите чрез съдебен иск, но само ако докажете, че разноските действително са платени. 

Когато сте възпрепятствани да ползвате съсобствеността си

Вариантите са различни – имотът може да се обитава от единия съсобственик, негови близки и приятели; да не можете да го ползвате, макар че имате желание за това; да нямате достъп до него (сменена брава) и т. н. В такъв случай по чл. 31 от Закона за собствеността вие сте възпрепятствани да си служите с имота според неговото предназначение и имате право на обезщетение за ползите, от които сте лишени. 

За да получите обаче това обезщетение, трябва да го поискате писмено и то ще ви се дължи от деня в който сте го направили. Устното поискване няма сила в съда, затова трябва да отправите писмена покана към съсобственика, който възпрепятства упражняването на правата ви. Тя може да е нотариална или чрез телепоща. Предвидена е петгодишна давност.

Съдебната практика приема, че обезщетение ви се дължи, само ако са създадени пречки да използвате имота. Ако реално пречки не е имало и е била налице  възможност да упражнявате правата си, но не сте се възползвали от нея, не можете да претендирате за обезщетение. 

Подобен иск може да възникне и при съпружеска съсобственост, ако единият съпруг, като си служи с жилището, не допуска другия да се ползва от него. Примерно – сменени са ключовете на съпружеския апартамент и единият от съпрузите няма достъп до него. 

Накратко – при проблемна съсобственост ви е необходим добър адвокат, вещ в делата за недвижими имоти. Ние сме агенция за недвижими имоти Invest Time, Варна, и можем да ви препоръчаме надеждните юристи, с които си партнираме. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *