Сградите във Варна отпреди Освобождението
Сградите във Варна отпреди Освобождението
август 28, 2019
Честити делници
Честити делници!
януари 8, 2020

Какво ще рече „прекратяване на съсобственост“

Прекратяване на съсобственост
Какво ще рече „прекратяване на съсобственост“
5 (100%) 2 гласа

В съсобственик се превръщате, когато придобивате общи права за владеене и разпореждане с една вещ с поне още един човек. Това най-често се случва при наследяване и развод, но е възможно да е следствие на получаване на дарение, съвместна сделка, давност и др. Съсобствеността може да е между физически лица, между физически и юридически, съсобственик можете да се окажете с общината или с държавата. Когато обаче говорим за тежки и продължителни спорове по повод съсобственост, прекратяването ѝ и делба, най-често имаме предвид взаимоотношения между физически лица по повод недвижими имоти. И то за жалост – обикновено между близки роднини или бивши съпрузи.

Какво води до необходимостта от прекратяване на съсобствеността

Съсобствениците имат еднакви права за владеене, използване и разпореждане върху общия недвижим имот, но най-често си представят по различен начин как трябва да се случва това. Възникват неразбирателства и усложнения както при поддръжката, така и при използването на имота. Понякога един иска да продава, но останалите не искат нито да изкупят дела му, нито да продадат на друг. Имотът се занемарява, става източник на постоянно напрежение, дрязги и проблеми. Стига се до там близки роднини – сестри и братя – да се изпокарат и мразят. Рано или късно се поставя въпросът за делба и прекратяване на съсобствеността.

Доброволна или извънсъдебна делба

Най-добрият вариант е в момента, в който се установи, че имате различни идеи за използването на имота, да се споразумеете за разделянето му. Доброволната делба е най-евтиният и бърз начин това да се случи – особено ако имотът е делим. Достатъчен е нотариално заверен договор. Ако имотът не е делим, той може да остане на единия съсобственик, а другите да получат равностойността на дяловете си в други недвижими имоти или в пари. Делбата може да се извърши още чрез отказ от собственост или прехвърляне на дялове. Вариант е също продажбата на съсобствеността и поделяне на получените пари според притежаваните идеални части от нея.

Случва се обаче отношенията между съсобствениците да са влошени до там, че споразумението за доброволна делба да стане невъзможно. Достатъчно е също само един от няколкото съсобственици да не положи подписа си под договора, и той става невалиден. Тогава единственото, което можете да направите, е да подадете искова молба за прекратяване на съсобствеността в съда.

Съдебна делба

Преди да подадете искова молба, трябва да сте наясно, че започвате продължителен и скъп съдебен процес. От съсобственик се превръщате в съделител. Необходим ви е добър адвокат по имотни отношения.

Съдебна спогодба

Единственият вариант съдебният процес да приключи лесно и бързо е съделителите да сключат така наречената съдебна спогодба. Пред перспективата за съдебни разноски и адвокатски хонорари за дълго време напред в повечето случаи страните правят компромиси и се споразумяват. Оформя се така наречената съдебна спогодба, потвърдена от съда. С това, в случай че всички са съгласни, се прекратява не само съсобствеността, но и съдебният процес за делба.

Когато съсобствеността е поделяема

Това означава, че ако става дума за жилище, то трябва да може да се раздели на отделни пълноценни жилища (поне едно жилищно помещение, баня с тоалетна, отделен вход), а ако е парцел – след подялбата да не остава терен, по-малък от изискванията за населеното място. Тогава чрез така наречения разделителен протокол и теглене на жребий всеки от съделителите получава като изключителна собственост част от съсобствеността, съобразена с дяловете, които притежава.

Публична продан

Тя се налага, когато съсобствениците не успеят да се споразумеят, а собствеността е неделима. Съдът обявява имота за публична продан, а получените пари се поделят съответно дяловете между страните. В публичната продан може да се включи и всеки от съделителите. Това е най-скъпият и най-неблагоприятен вариант, защото имотите, изнесени на публична продан се продават много по-евтино от пазарната цена.

За исковете за прекратяване на съсобственост няма давност. Всеки от съсобствениците може да поиска това по всяко време и останалите не могат да откажат.

Ако решите да прекратите съсобственост чрез продажба на трето лице, ние сме на ваше разположение – агенция за недвижими имоти Invest Time – Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *