Как да заверите нотариално пълномощно за сделка с имот, когато сте в чужбина

Договор за наем - Invest Time
Договор за наем – защо да подписваме такъв
януари 15, 2021
Ипотеката – какво трябва да знаете, преди да ипотекирате имот
януари 28, 2021

Как да заверите нотариално пълномощно за сделка с имот, когато сте в чужбина

Нотариално пълномощно от чужбина - Invest Time

Когато ви се налага да извършите сделка с недвижим имот (покупка, продажба, даряване, учредяване на право на строеж и т. н.), а точно в този период сте в чужбина, е необходимо да упълномощите доверен човек у нас. Как може да стане това, без да губите време и средства в пътуване? 

Възможности за нотариална заверка на пълномощно за сделка с имот в чужбина 

Възможностите ви са две: 

Заверка от българския консул (дипломатическото представителство) в съответната страна 

Необходимо е да представите документа за заверяване на български език. Консулът е оторизиран да извърши нотариалната заверката съгласно чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и ще я направи съгласно чл. 37 от Закона за задълженията и договорите – като едновременно удостовери подписа и съдържанието в пълномощното. 

Заверка от чужда нотариус 

Ако да речем се намирате на място, отдалечено от Българското дипломатическо представителство в съответната страна, можете да заверите нотариално пълномощното за сделка с имот у нас при местен нотариус. 

И тук възниква на пръв поглед усложнение, което може да ви създаде излишни главоболия. 

Има ли реални усложнения, когато извършвате нотариална заверка на пълномощно за сделка с недвижим имот при нотариус в чужбина 

Вече споменатият чл. 37 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с промените си в сила от 01.03.2008 г. изисква „нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.“ За някои юрисдикции в чужбина обаче такова изискване не съществува. Тамошните нотариуси удостоверяват подписа, но не и съдържанието. 

На пръв поглед подобно пълномощно не би могло да послужи за сключване на сделка за недвижим имот у нас,защото не изпълнява изискването на закона и българският нотариус би могъл да откаже да го признае. 

Тук идват на помощ член 61 и член 98 от Кодекса на международното частно право /КМЧП/. Според тях е напълно достатъчно при нотариалната заверка на пълномощно за извършване на сделка с недвижим имот 

  • „да бъдат спазени условията за форма, определени от правото на държавата по местоизвършването на сделката (чл. 61 от КМЧП); 
  • „За действителността на едностранно волеизявление във връзка със съществуващ или бъдещ договор е необходимо да бъдат спазени изискванията за форма, установени от правото, което (…) се прилага или би се прилагало към договора, или от правото на държавата по местоизвършване на волеизявлението.“ (чл. 98, ал. 5 от КМЧП). 

Това означава, че няма никакъв проблем да упълномощите свое доверено лице за сделка с ваш имот в България, независимо от това, че нотариусът в страната, в която пребивавате, ще завери документа според изискванията на своята страна – най-често с удостоверяване само на подпис, но не и на съдържание. Още повече че такова е и мнението на Върховния касационен съд (Решение №101 от 05.04.2011 г. по гражданско дело № 829/2009 г., ГК, IV г.о.). 

Ако все пак се случи нотариус да откаже да приеме за валидно нотариално заверено пълномощно в чужбина, то той няма правно основание за това. 

Задължително е удостовереното в чужбина пълномощно да бъде преведено на български, да е легализирано или да има заверка с апостил, ако страната е подписала Хагската конвенция и няма двустранен договор с България за правна помощ.

Някои подробности около нотариалната заверка на пълномощно за извършване на сделки с недвижими имоти у нас 

На практика тя съвместява заверката на подписа на упълномощаващия и на съдържанието на документа. Те обаче трябва задължително да са направени от един и същ нотариус в един и същ ден и да са с поредни номера на вписване в регистъра. Поставят се два щемпела, подписани и подпечатани, – по един за заверяването на подписа и на съдържанието. 

А според изискването на чл. 590, алинея 4 от Гражданския процесуален кодекс, също в сила от 2008 година, гражданинът е задължен да предостави документа за заверка на нотариуса в два или повече екземпляра. Единият от тях той ще постави в специална книга, където ще го съхранява за срок от 10 години. Запазеният документ евентуално ще служи за доказателство за законосъобразността, авторството и идентичността на отделните екземпляри. 

Свържете се с нас, когато искате да продадете, купите, наемете имот, а сте в чужбина и не можете или не искате да пътувате. Ние сме агенция за недвижими имоти Investtime във Варна. Имаме много опит в работата с клиенти от чужбина и си партнираме с юристи и нотариуси с отлична професионална репутация. Можем да ви помогнем!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *