Честити делници
Честити делници!
януари 8, 2020
Какво представлява брачният договор
Какво представлява брачният договор
февруари 4, 2020

Какво е документ за материален интерес

Какво е документ за материален интерес

Когато участвате в сделка за недвижим имот, вероятно в един момент ще стане дума за документ за материален интерес. Какво означава това и какъв е този документ?

Какво означава в случая „материален интерес“

Това е обявената стойност на имота, на вещното право, на предмета на договарянето въобще, по която се сключва сделката. Нарича се още удостоверяван материален интерес и не винаги съвпада с реалната продажбена цена на имота. Ако се окаже, че тя е по-ниска от данъчната оценка, то тогава материалният интерес ще съвпадне с данъчната оценка.

За какъв тип сделки се отнася удостоверяваният материален интерес

Сделки с удостоверяван материален интерес са всички, при които става дума за имуществени отношения, за размяна и покупко-продажба, при които се предават и получават вещи, права, пари. Може да са както сделки с недвижими имоти – покупко-продажба, дарение, замяна, делба, наем, суперфиция, така и сделки с движимости – като автомобилите. В това число влизат договори за изработка и поръчка, търговски договори, договори за заем, учредителни и дружествени договори, включително протоколи за решения на общи събрания и т. н.

Какво е документ за материален интерес

Това е документът, който удостоверява материалния интерес и който служи за гаранция за изплащането на фиксираната сума. Както вече стана дума, в него винаги се вписва по-високата стойност – между данъчната оценка и продажната цена или тази на по-скъпия имот при замяна. При ипотеките материалният интерес е равен на кредита (заема), при констативни нотариални актове и такива за дарения се определя от данъчната оценка и т. н.

Освен нотариалните актове, записите на заповед, договорите за продажби и заеми, , молбите за вписване и заличаване на ипотеки, документи за материален интерес са и констативните протоколи за съхранение на суми при нотариус и въобще всички документи, които уреждат и гарантират получаване на договорена вещ и/или сума.

Добре е да имате предвид, че размерът на таксата за издаване на документ за материален интерес зависи от сумата, на която е равен материалният интерес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *