Какви данъци и такси дължите при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот

Съсобственост върху недвижим имот и основните проблеми, които тя поражда
февруари 12, 2021
Ремонт на общи част - InvestTime
Финансиране на ремонти на общите части при етажна собственост
март 5, 2021

Какви данъци и такси дължите при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот

Данъци и такси - Investtime

Когато купувате недвижим имот, естествено е най-вече да ви вълнуват характеристиките и цената му. Но се оказва, че нещата не приключват с превода на договорената сума и подписването на нотариалния акт. Дължите още данъци и такси по повод прехвърляне на правото на собственост върху недвижимия имот. За какво са дължими те и в какъв размер са? 

Държавна такса за вписване в Имотния регистър на Агенцията по вписванията

Според член 112 от Закона за собствеността нотариалните актове, с които се прехвърля правото на собственост върху недвижимите имоти, задължително се вписват в Имотния регистър. За това се дължи държавна такса. Тя е нормативно определена от Тарифата за държавни такси, които събира Агенцията по вписванията, и е 0,1% от продажната цена. 

Данък за възмездно придобиване на имущество 

Това е общински данък. Събира се от общината, на чиято територия се намира конкретният имот. Размерът на данъка е процент от продажната цена на имота и се определя от съответната община. Например за територията на Столична община процентът е 2,5 % върху цената, за община Пловдив – 2,5 %, за община Варна – 2,6 %, за община Бургас 2,5 %, за община Плевен – 2,9 %, за община Русе – 2,2 % и т. н. 

Важно е да знаете, че този данък се дължи понякога и при безвъзмездно придобиване. Така при дарение по права родствена линия (родители – деца, баба и дядо – внуци) данъкът не се дължи. Но пък е дължим при дарение на недвижим имот между братя и сестри и техните наследници. Той е в размер от 0,4% до 0,8% върху цената му. 

Нотариална такса за изповядване на сделката пред нотариус 

Тази такса се определя от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Тя нараства прогресивно съответно на нарастването на удостоверявания материален интерес (продажната цена или данъчната оценка) и се определя по следната скала: 

При материален интерес: Нотариалната такса е:
до 100 лв.                           30 лв.
от 101 – 1 000 лв.             30 лв. + 1,5% за горницата над 100 лв. 

от 1 001 – 10 000 лв.           43,50 лв. + 1,3% за над 1 000 лв.
от 10 001 – 50 000 лв.        160,50 лв. + 0,8% за над 10 000 лв.
от 50 001 – 100 000 лв.           480,50 лв. + 0,5% за над 50 000 лв.
от 100 001 – 500 000 лв.                        730,50 лв. + 0,2% за над 100 000 лв.
над 500 000 лв.       1530,50 лв. + 0,1% за над 500 000 лв. 

                                                                                       като най-много може да стигне 6 000 лв. 

Други нотариални такси

Те се събират за други услуги и действия – примерно за нотариални заверки и преписи – в съответствие с член 85 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. В тарифата са фиксирани само долните им граници, нямат определен максимален размер. Затова услугите на всеки нотариус могат да ви струват различно. 

Не бива да забравяте, че върху тях се начислява ДДС. Според Закона за данък добавена стойност той се начислява и от данъчнозадължени лица, когато се прехвърлят недвижими имоти – нови сгради, такива на груб строеж и други подобни, за които можете да направите справка в текстовете на ЗДДС. 

Вероятно ще ви се наложи да платите още банкови комисионни и такси при използване на различни банкови услуги – ипотечни кредити, доверителни сметки, преводи и др. 

Ние сме агенция за недвижими имоти Invest Time, Варна. Обадете ни се, ако ви предстои покупка или продажба на имот. Ще ви консултираме за всички стъпки, които трябва да изминете, и за общите разноски по сделката. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *