януари 20, 2021
Нотариално пълномощно от чужбина - Invest Time

Как да заверите нотариално пълномощно за сделка с имот, когато сте в чужбина

Когато ви се налага да извършите сделка с недвижим имот (покупка, продажба, даряване, учредяване на право на строеж и т. н.), а точно в този период […]
януари 15, 2021
Договор за наем - Invest Time

Договор за наем – защо да подписваме такъв

Правните взаимоотношения между наемодател и наемател се уреждат от Закона за задълженията и договорите, член 228 – 239, и касаят всеки наем – както на недвижим […]
януари 6, 2021
Годината на надеждите

Годината на надеждите

Годината, която изпращаме,  ще запомним завинаги и ще си пожелаем никога да не се повтаря. Тя ще бъде записана в най-новата световна история като повратна. Още […]
декември 30, 2020
Насаме между празниците - InvestTime

Насаме между празниците

Годината беше лоша  През тези последни дни на старата година имаме много теми за размисъл. Тя започна с промъкналите се между новините съобщения за странен, силнозаразен […]
декември 22, 2020
Бъдни вечер

На Бъдни вечер набъбва бъдещето

Стани нине-господине, дошли сме ти добри гости, добри гости – коледари! Коледарите няма да дойдат.  Няма да дойдат дори онези надъхани дечица, които звънят от време […]
декември 8, 2020
Придобивна давност на имот

Как можем да се възползваме от придобивната давност на имот

Придобивна давност на имот не е сред най-популярните понятия в сферата на недвижимите имоти. Какво означава то и как можете да станете собственик на имот по […]