Продавам апартамент Варна Спешно - Invest Time
Продавам апартамент Варна спешно – как успях!
януари 28, 2020
Свети Валвнтин
Денят на свети Валентин – най-интимният празник
февруари 13, 2020

Какво представлява брачният договор

Какво представлява брачният договор

Брачният договор има законно действие у нас от 2009 година, когато влиза в сила новият Семеен кодекс. За разлика от пикантните подробности, които коментират брачните договори по филмите, у нас той урежда единствено и само имуществените отношения между съпрузите. При това е само единият от трите възможни режима за уреждане на тези отношения в брака.

Семейният кодекс предвижда още законов режим на разделност (кой каквото е придобил по време на брака, си е негово) и законов режим на общност (всичко, придобито в състояние на брак, е общо). Ако съпрузите изрично не са избрали договорен режим или режим на разделност, в сила са законовите правила за съпружеска имуществена общност.

Какво е съдържанието на брачния договор 

В чл. 38, ал. 1 от Семейния кодекс ясно е посочено какво е съдържанието на брачния договор. То се отнася до правата на съпрузите върху имуществото, което всеки е притежавал преди встъпването в брак, както и върху това, придобито в брака.

Документът урежда участието на страните в управлението и разпореждането с имуществото (включително семейното жилище), както и начините, по които това се случва. Може да уточнява и разделянето му при развод.

Предмет на брачния договор е също ангажиментът на всеки от съпрузите към задълженията, разходите, издръжката на децата, както и издръжката на съпрузите по време на брака и при прекратяването му. Той може да урежда и други имуществени отношения, без да влиза в противоречие с останалите разпоредби на Семейният кодекс.

Брачният договор няма силата на завещание. За всички случаи, които не са застъпени в него, е в сила режимът на съпружеска имуществена общност.

Кога се сключва брачен договор

Брачният договор може да се сключи преди сключването на граждански брак. Но той влиза в сила единствено и само след като бракът бъде сключен. Такъв договор може да бъде подписан и по време на брака, като влиза в сила от деня на сключването си. Според волята на съпрузите може да има обратно действие за имуществото, придобито преди подписването му. Документът може да бъде и с отложен срок на действие.

Брачният договор се подписва лично пред нотариус, който заверява съдържанието му и подписите под него. Задължително се вписва в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, създаден към Агенцията по вписванията. Регистърът е централизиран, електронен и публичен. В него могат да правят справка всички заинтересувани лица. Примерно – ако искате да купите имот и контактувате само с единия съпруг, можете проверите, дали имотът не е съпружеска общност и нужно ли ви е и съгласието на другия съпруг, за да нямате по-късно проблеми.

Брачният договор може да бъде променян и прекратяван по взаимно съгласие на страните с нотариална заверка или по искане на единия от съпрузите.

Брачният договор и развода

Договорът основно урежда имуществените отношения в брака, но с него могат да бъдат определени и имуществените отношения при развод. Може да има клаузи за това, кой от двамата ще се грижи за децата до навършване на пълнолетието им, кой ще плаща издръжка, ще се полага ли издръжка на единия от съпрузите, на кого ще остане семейното жилище и при какви условия и т. н.

Въпреки че при развода съдията има право на свое тълкуване на договореностите, ако към тях има мотивационна част, е много вероятно съдията да се съобрази с нея.

За десетте години, през които е в сила Семейният кодекс, специалистите забелязват интересна тенденция. Брачни договори сключват най-често не хората, на които им предстои брак, а тези, които се развеждат по взаимно съгласие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *