Предпочитани етажи за покупка
Кои етажи са най-предпочитани при покупка на имот
февруари 28, 2019
Избор не недвижим имот Варна
Как ни подвежда мозъкът, когато купуваме имот
март 14, 2019

Условия за преустройство на ателие в жилище

Преустройство на жилище
Условия за преустройство на ателие в жилище
5 (100%) 2 гласа

Както стана дума в статията „Има ли значение дали купувате апартамент или ателие“, много ателиета се ползват като жилища, макар че по закон не са такива. От това произтичат ред неблагоприятни последици за собствениците им. А ако съсед ви има зъб и подаде сигнал, може да се стигне дотам, че да започне процедура по изваждането ви от ателието. Затова пък можете да се възползвате от член 38ми от ЗУТ, според който „самостоятелни обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена сграда, могат да се преустройват и да променят предназначението си по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост“. Той ви дава право да промените статута на помещението, като го превърнете в жилище според изискванията на закона.

Какво е необходимо, за да превърнете ателието в жилище

Да го преустроите така, че да отговаря на изискването на закона за жилище

След преустройството бившето ателие трябва да отговаря на определението на закона за жилище. А според него – чл. 40 (1) – жилището „трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни.“  Важно допълнение е, че за жилището е задължително наличието на гараж или паркомясто в прилежащия на сградата терен. Осен това е важно поне един от прозорците да не гледа на север, северозапад, североизток.

Виза и инвестиционен проект

Необходимо ви е да получите виза за преустройство от Общината. После се изготвя инвестиционен проект, който показва как ателието ще се превърне в апартамент. Трябва да е придружен от мотивационна обосновка на правоспособен проектант (инженер-конструктор). От нея трябва да става видно, че работата по изпълнението на проекта няма да увреди конструкцията на сградата, няма да промени нейната устойчивост и носимоспособност, няма да навреди на надеждността и продължителността на експлоатационния ѝ срок. Ако все пак промените налагат сериозно повишаване на натоварването в конструктивно отношение, то задължително трябва да представите и конструктивна част към инвестиционния проект.

Съгласуване с експлоатационните дружества

Проектът задължително трябва да бъде съгласуван с доставчиците на ток, вода, топлинна енергия, газ и т. н. Ако те имат някакви забележки, ще трябва да се съобразите с тях.

Разрешение за строеж

Според ЗУТ смяната на предназначението на едно помещение се разглежда като ново строителство. Затова след като съберете подписите от експлоатационните дружества, внесете проекта в Общината. Трябва да получите одобрение от ОЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство на територията) и разрешение за строеж. Ако предвиждате конструктивни промени на сградата, разрешението ще дойде след като специалистите от съответната служба обследват ситуацията според изискванията на член 17бв и съставят технически паспорт според член 17ба от ЗУТ.

Ателието става жилище

Когато получите разрешението за строеж, можете да започнете работа. Необходимо е да имате нает технически ръководител. Той ще ръководи работата на обекта. Накрая ще изготви констативен акт, удостоверяващ изпълнението на строителните работи съгласно предварително одобрения проект. Пак той ще изготви и технически паспорт, в който ще посочи извършените ремонтни и преустройствени дейности.

Паспортът трябва да внесете в Общината с копие до Агенцията по геодезия, картография и кадастър. До 7 дни, след като техническият ръководител е уведомил Общината, че проектът по преустройството е завършен, трябва да получите Удостоверение за въвеждане в експлоатация, по-познато като Акт 16. В зависимост  от това, дали обектът се класифицира до четвърта категория или попада в пета, документът се издава от надзорната организация или от технически ръководител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *