Кой отговаря за поддръжката и ремонта на покрива на многожилищната сграда

Нина Арнаудова и Дарина Иванова - Invest Time
INVEST TIME е нашата кауза
ноември 9, 2018
Осветление жилище - Инвест Тайм Варна
Как да планирате осветлението в жилището
януари 24, 2019

Кой отговаря за поддръжката и ремонта на покрива на многожилищната сграда

Ремонт на покрив

Най-краткият отговор е – всички съсобственици според дела на идеалните части, които притежават в сградата. И въпреки че това е добре известно на всеки от притежателите на имоти в кооперации и жилищни блокове, много често ремонтите и споровете по финансирането им се превръщат в нескончаема сага, която опъва нервите на всички и влошава силно съседските отношения.

Защо всички съсобственици са отговорни за поддръжката на покрива
Независимо колко голяма е повредата и дали се налага цялостен ремонт или само частичен – той е ангажимент на всички съсобственици, защото става дума за общи части на сградата. Собствеността, освен права, носи и задължения. Едно от основните е грижата за нея и поддръжката ѝ. Разходите за покрива са в тежест на всеки собственик от етажната собственост, без значение дали живее на последния етаж и повредите на покрива пряко го засягат, или на някой от долните и течовете никога не достигат до там. Освен това, ако достъпът до общите части е възможен единствено през вашия имот, вие сте длъжни да осигурявате този достъп при нужда.

Каква е процедурата при необходимост от ремонт на покрива
Когато става дума за етажната собственост и общите части, решенията се взимат от общото събрание. Независимо къде точно и колко мащабен е ремонтът, той е задължение на всички. Изключение може да има само, ако се докаже, че повредите са следствие на действията на отделен собственик (собственици), които са в разрез с правилника за вътрешния ред и/или със законовите положения.

Общото събрание обсъжда събраните оферти, избира една и определя необходимите вноски съответно на чл. 6 от Закона за етажната собственост, който гласи, че собствениците на имота: „заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части“. Задължението ви произтича от самата собственост и не зависи от това, дали имотът се ползва или не. Така че дължите разходите за поддръжката и ремонта за идеалните части, дори и да не ползвате обекта.

При неиздължаване на някой от съсобствениците в срок, протоколът от общото събрание служи за база за съдебни действия по събирането на сумите, които съседите са платили вместо него. При това недобросъвестните длъжници, освен вноските, дължат и съдебните разходи по делото.

Какво се случва, когато сте принудени да ремонтирате покрива сами
Ако живеете на последния етаж и при всеки дъжд течове съсипват жилището ви, може да се наложи спешно да ремонтирате покрива, независимо, че останалите не са поели своята част от разходите. Събирането на дължимите вноски се проточва с години, въпреки настоятелното подканяне към съседите ви. Налага се да водите дела. Понякога съсобствениците могат да ви обвинят, че в рамките на ремонта сте направили допълнителни подобрения – т. е. похарчили сте повече пари от безусловно необходимите и те ви дължат по-малки суми от претендираните от вас.

В този случай вариантите са два в зависимост от това, дали има или няма протокол от общото събрание, на което е взето решение за извършване на ремонта и за срока, в който съсобствениците трябва да внесат определените им вноски.

Когато има протокол от законно проведено общо събрание
Тогава исковото дело се основава на самото решение и се води от името на етажната собственост. Търсените суми са според приетата с протокола оферта, съответни на притежаваните идеални части. Неизрядните съседи дължат наказателна лихва (ОЛП+10 пункта) при просрочие на установения с решението срок.

Ако няма протокол, то искът е лично от ваше име
Важно е да помните, че сумите ви дължи не етажната собственост, а конкретните съсобственици, които не са платили своя дял. Затова искът не е срещу етажната собственост – водите дело срещу всеки от неплатилите, които се облагодетелстват от заплатения от вас ремонт на общите части (покрива).

Затова обикновено основанието е „неоснователно обогатяване“ и трябва да сте готови за продължителна и трудна процедура. При това искът ви може да е само за необходимите разноски, а не за реално вложените в подобренията (полезните разноски). Дали и каква част от направените от вас разходи могат да се определят като необходими и каква – като полезни (за подобрения), предстои да бъде уточнено от съда – най-често с вещи лица.

За да имате право на лихва върху просрочените задължения, е необходимо да се определи с нарочна покана (по-добре нотариално заверена) датата на падежа, след която ще тече лихвата.

В подобни случаи възниква въпросът за възбрана на общото помещение. Законът е категоричен – то не може да се прехвърля свободно. За да се случи това, би трябвало да го прехвърли всеки един от собствениците – без изключение. Само че и вие сте собственик.

Длъжни ли сте да платите за повторен ремонт на покрива скоро след първия
Повторен ремонт най-често се налага, когато е избрана нереалистично ниска оферта и съответно изпълнението се оказва некачествено. Освен че според чл. 6, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост вие сте длъжни да заплащате разходите за поддръжка и ремонт на общите части, сте длъжни и да не вредите на тези общи части. А когато не желаете да се прави нов ремонт на покрива и течовете и влагата нанасят щети на сградата, това може да се разглежда като нанасяне на вреда от ваша страна.

Когато веднъж с протоколирано решение на общото събрание на собствениците сте избрали ниска оферта и с това сте приели вероятността за некачествен ремонт, впоследствие трябва да поемете отговорността за нов ремонт и нови разходи. Затова е много важно при оценката на офертите да се включат професионално подготвени хора и да се гледа не само цената.

Когато не ви се иска да плащате за пореден път за пропускащ покрив, дайте си сметка, че влагата уврежда самата конструкция на сградата, което може да доведе до много по-сериозни проблеми. Опитайте също да се поставите на мястото на съседите си, които живеят с постоянни течове и нескончаеми ремонти.

Трябва да сте наясно, че когато ставате собственик на имот, вие се ангажирате и с грижите за него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *