Брокер на недвижими имоти - обучение
Защо обучението е важно за добрия брокер
юли 4, 2018
Доходи - брокер на недвижими имоти
Как се формират доходите на брокера на недвижими имоти
септември 20, 2018

Защо е важен екипът в една агенция за недвижими имоти

Брокери на недвижими имоти - екип

Мислите си, че продажбата на имоти е занимание за индивидуалисти и чудесно бихте се справили и сами. Вероятно бихте могли. Но ще бъде много по-лесно, по-забавно и по-резултатно, ако работите в екип. Убеждаваме се в това всеки ден, защото сме екипът на агенция за недвижими имоти Invest Time – Варна.

Какво е екип и каква е ролята му

 

Екипът е група хора, обединени от обща цел, за постигането на която дейността им взаимно се допълва. Ние знаем от личен опит, че действията ни като екип са по-ефективни от действието на всеки един от нас поотделно, въпреки че сме добре мотивирани и отлично подготвени професионалисти.  

Ролята на екипа за успеха на Invest Time

Всички бизнес гурута твърдят, че има ясна закономерност – в успешните бизнес организации работят жизнеспособни, действени екипи с добри междуличностни отношения. В западащите фирми екипност липсва или екипите са недееспособни, разяждани от интриги и лоши междуличностни взаимоотношения.

Агенция за недвижими имоти Invest Time вече четвърт век работи във Варна. Винаги сме залагали на екипното начало и времето доказва убедително, че сме били прави. Днес сме една от най-добрите компании в бранша. Зад гърба си имаме хиляди сделки с имоти, сключвани от отлично подготвени брокери, обединени в екип от единомишленици.

Ролята на екипа за развитието на личността

От една страна екипът безспорно е много важен за постиженията и развитието на агенцията. От друга – той е важен за професионалното и личностно развитие на всеки от нас. Усещането за принадлежност и съпричастност към успешния бранд Invest Time повишава самочувствието и самоувереността ни на брокери. В приятелска атмосфера на споделяне и взаимопомощ новодошлите бързо изграждат и затвърждават умения за общуване, за споделяне на успехи и отговорности. Формират в себе си усет за професионална етика и заинтересованост от общия успех.

Удовлетвореността от професионалната реализация, от зачитането и признанието на колегите и ръководителите ни прави по-пълноценни като хора. Помага ни да осъзнаем възможностите си, прави ни по-добри в отношенията с близките и приятелите и те бързо забелязват това.

Формални и неформални отношения в екипа

Екипът има някои същностни характеристики, които го определят, и за развитието на които се изискват специални условия и много усилия, положени от мениджърите за осигуряването им. Всеки, който е работил при подобни условия, едва ли ще се съгласи да ги замени с нещо по-малко:

  • Независимост – екипът ни се състои от независими личности, които признават и зачитат независимостта на другите. Всеки от нас планира сам дейностите и времето си. На практика работим за себе си и имаме пълната свобода да се развиваме като предприемачи.
  • Партньорство и общи интереси – даваме си ясна сметка, че бързото ни и ефективно развитие е възможно, защото в Invest Time имаме на разположение материални и технологични условия, проверени системи за работа, постоянни възможности за действено обучение, невероятна подкрепа от колегите.

Нашата самостоятелност и успешност се дължат на успешността на агенцията като цяло. Изграждането на личните ни брандове е възможно, защото зад гърба ни е брандът Invest Time. Партньорството е в основата на успеха. Бонусите към личните финансови резултати зависят от приноса на всеки. Коректното изпълнение на договореностите е съзнателно развиван стил на поведение в екипа.

  • Уникалността и индивидуалните способностите се зачитат и се насърчава развитието и обогатяването им. Като личности ние сме много различни и имаме своите силни и слаби страни. Допълваме се взаимно и това обогатява и увеличава потенциала на екипа. Учим се един от друг. Професионалното ни усъвършенстване и непрекъснатото обогатяване и повишаване на квалификацията ни прави по-добри брокери и е от значение за успешността на агенцията.
  • Личното мнение, формулирането на нови идеи, оценка на ситуацията от различна гледна точка, задаването на въпроси се насърчават и дори провокират. Всеки от нас има пълната свобода да търси и прилага собствени подходи към предразполагането и спечелването на клиента, към воденето на преговорите и резултатното приключване на сделките. Успешният личен опит се цени високо, споделя се и се поощрява. На него се гледа като на обогатяване на професионалното ноу-хау на Invest Time.
  • Общуването и комуникацията са доброжелателни и откровени. При нас няма тайни, няма интриги, няма привилегировани. Това прави отношенията прозрачни и коректни, а атмосферата – приятелска и предразполагаща към взаимопомощ. Подкрепяме се не само при затруднения в работата, но и при лични тревоги и проблеми. Добре ни е заедно, забавно ни е и идваме в офиса с желание.
  • Активното екипно обсъждане на възможните решения – Invest Time – това сме ние – екипът успешни брокери. Затова, въпреки че крайната отговорност носят управителите, обсъждаме заедно всеки проблем, всяка предстояща промяна. Реализацията им зависи от усилията на всеки от нас и ние ясно осъзнаваме отговорността си за това.

С какво ние, екипът на агенция за недвижими имоти Invest Time, можем да сме полезни на начинаещия брокер

Целите и успехите на агенцията ни са така обвързани с целите и успехите на всеки един от нас, че единствено като работим в екип, можем да се развиваме и да ставаме все по-добри.

Обучението на новият брокер и бързото му въвеждане в работата се приема като задача на целия екип. Не ви се налага да откривате топлата вода и във всеки момент можете да разчитате на помощ, напътстване, споделяне на дребни трикове и важни секрети, които облекчават работния процес и правят успеха по-лесен и по-сигурен.  Питайте смело – никой няма да ви отговори с насмешка и подигравка. Дори на най-наивните въпроси ще получите изчерпателни и конкретни отговори. Ще имате ментор, който ще се грижи за непрекъснатата ви подготовка и усъвършенстване.

Вътрешната конкуренция съществува, но при нас тя не води до съперничество и подлагане на крак на колегата. По-скоро е стремеж към престиж и утвърждаване в екипа, себедоказване и подобряване на общите резултати. Тя силно ни мотивира и при нужда води до коопериране и взаимопомощ между колегите. Това позволява дори на брокер с кратък стаж да постигне впечатляващи резултати и да се окаже най-добрият за месеца.

Доброто име на екипа прави по-лесни първите ви стъпки в кариерата на брокер на недвижими имоти така, както по-късно вашето добро име ще повишава доверието в целия екип.

В наше лице ще намерите приятели. Имаме установени традиции за съвместни празници, при нас цари дух на солидарност и взаимопомощ. Работата, колкото и напрегната и отговорна да е, носи удоволствие и забавление.

Разказахме ви за нашия екип

Ако мислите, че такива екипи има само в книгите на най-успелите, не мислите вярно. Ние сме екипът на Invest Time – една от най-добрите агенции за недвижими имоти във Варна и ви разказахме за себе си.

Няма как да ви убедим, колко сме добри, освен ако не станете един от нас. Ние сме готови да ви приемем!

Заповядайте!

 

Запознайте се с нас:

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *