Чужденците във Варна – архитект Анри Пиер и архитект Димитър Раделия (Емблематичните архитекти на стара Варна, част 3)
януари 18, 2018
Брокер или адвокат ви е нужен при сделка с имоти
март 26, 2018

Дължими данъци при продажба на имот

Когато извършите продажба на имот, вие получавате доход и съответно дължите данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Задължението по Закона за местните данъци и такси

То е в размер на 2,6% от продажната цена. Когато тя се окаже по-ниска от данъчната оценка на имота, тогава задължението се изчислява върху данъчната оценка.

Според закона дължимата сума се поема от купувача, но има възможност двете страни да си поделят данъка или пък да го плати продавачът ако така се договорят. В договора за продажба ясно следва да се посочи коя е задължената страна. Данъкът се плаща в общината, на чиято територия се намира имотът.

Данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

С продажбата на имота вие реализирате доход. За него задължително подавате данъчна декларация до края на април на годината, следваща продажбата.

Облага се разликата между цената на продажбата и цената на придобиване на имота. Цената на продажбата включва и непаричните придобивки. Понякога имотът е купен много отдавна и съответно цената остава твърде ниска спрямо днешните реалности, или пък не можете да докажете покупната цена с документи. Тогава се облага разликата между продажната цена и данъчната оценка. От така определения доход се приспадат 10% присъщи разходи и едва тогава се изчислява дължимият данък в размер на 10%.

Примерно – ако сте продали имот на стойност 100 000 лв., който е придобит за 70 000 лв., то реализираният доход е 30 000 лв. Присъщите разходи са 3 000 лв. (10%). Облагаемият доход остава 27 000 лв. Дължимият данък от 10% е съответно 2 700 лв.

Кога не дължите данък за дохода от продадения имот

  • Когато сте продали един жилищен имот, придобит преди повече от 3 години. Няма изискване да сте живели в него.
  • Когато сте продали най-много два имота, които са били ваша собственост повече от 5 години. Ако става дума за земеделска земя и/или гора, няма ограничение в броя им, стига да сте ги придобили преди повече от 5 години.
  • Когато продаденият имот е получен като наследство, завет или вследствие на реституционни процедури, за дохода от него не се дължи данък.
  • Когато продажната цена е равна или по-ниска от покупната цена или от данъчната оценка.

Понякога изкушението в документите да се впише по-ниска продажна цена, за да се платят по-ниски данъци, е много силно. Добре е в такива случаи да си давате сметка – особено когато сте купувач, че ако се стигне до разваляне на сделката, ще получите сумата, посочена в нотариалния акт. Не разчитайте на допълнителната клауза за неустойка, покриваща разликата между реално платената сума и вписаната в документа. Дори при разтрогване на договора поради вина на продавача, ако тя е много голяма, малко вероятно е да я защитите в съда.

Потърсете ни, когато не сте сигурни как да постъпите. Ние сме „Инвест тайм“ – агенция за недвижими имоти, и можем да ви помогнем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *